1

אין תגובה ואין עוצמה כשמושג הניצחון עוקר מתוך הלקסיקון הצה”לי.

צבא ובטחון

אזרח עובד צה”ל נהרג עכשיו מירי צלף ליד נחל עוז. הי”ד. צה”ל הבטיח להגיב בעצמה … כדאי להזכיר לו את שידע – ושכח “הרצון לנצח, תנאי ראשון לניצחון” אבא קובנר, בדף קרבי לחילי החטיבה לקראת הפריצה לעזה במבצע קדש שווה לקרוא במקור ולהשוות לרוח היום.