אם אין ממה לחשוש, מדוע החברות שפיתחו את החיסונים מסירות מעליהם מראש כל אחריות?

ראיון אצל רפי רשף בנושא חיסון הקורונה

https://storage.googleapis.com/yisrael-machar/general-video/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/MF-RafiReshef-Chisun20120-0612.mp4