אתגר המשמעות הישראלי

עד מהרה הבנתי שהמאמר הראשון חייב להיות מאמר מסגרת היסטוריוסופית לכל תהליך שיבת ציון האחרונה. בלי מסגרת ברורה שכזו, שום דבר ממה שאכתוב בהמשך לא יובן בהקשרו הנכון.
בשעת כתיבת שורות אלה, מתקיימת בחברה הישראלית מסגרת אחת בלבד. כל מחשבה, כל הגיג, כל דעה, משוייכים מיד למסגרת הזו – מסגרת ה 'כןביבילאביבי'…
22/10/2020