1

באיזון הנכון בין חירות האדם לבין הסכנה, נפרצו כל הגבולות והחירויות פשוט נשללו

חירות וזכויות האדם

מדינת ישראל צריכה לצעוד, לאט לאט, בצורה מושכלת,בצורה מוגבלת, מגיל 21, אחרי שחרור מגיוס צבאי, בכמויות מפוקחות עם רגולציה ברורה, מבתי מרקחת ולא מקרן הרחוב, וכו', גם לאי הפללה ואולי אפילו לסוג של לגליזציה