1

דבר האחרון שהם רוצים זה מדינה ‘פלסטינאית’

היכן היה “העם הפלסטיני” כשיהודה שומרון וירושלים היו תחת שלטון ירדני? למה לא דרשו אז מהירדנים להקים מדינה?
ביום בו תחוסל חלילה וחס מדינת ישראל, יעלם כלא היה “העם הפלסטיני”.