1

דיון בנושא המסתננים מאפריקה

ריבונות ומדיניות חוץ

יש בעיה מוסרית כלפי היהודים, כלפי אזרחי ישראל, להשאיר אותם. אין שום בעיה מוסרית להחזיר אותם הביתה.