1

ההסכם נועד להטיב עם אזרחי מדינת ישראל על פי המצע של זהות