1

ישנה מתקפה על ערכי המשפחה בישראל

חברה ומדינה

מצאתי היום כמה דקות בכדי לשוחח בפייסבוק עם קבוצת הומואים שומרי הלכה (יש דבר כזה) בשם ‘כמוך’ – שיחה שיצרה כמה כותרות. אחר כך דיברתי במליאה על ערכי המשפחה. איכשהו מתנהל כאן דיאלוג עם שני הקצוות – הפתיחות לשונה מחד, והשמירה על ערכי היסוד של החברה – מאידך. כמו שאמרנו – לכבד מתוך שמירת הזהות.