1

כפי שזה נראה עכשיו, זהות הולכת להיות לשון מאזניים משמעותית בין הגושים