"כשלון" המודל השבדי

בכל העולם מתלילה דעיכה מאמצע ינואר בלי קשר לאמצעים שנקטו המדינות
פטירות מקורונה בינואר 2021 ע"פ מגזרים וביחס לגודל היחסי באוכלוסיה.
(מבוסס על נתוני כתב הבריאות יאיר קראוס).

(תודתי ליוסף לברן, המרכז בערוץ הטלגרם שלו חומר רב בנושא)