1

מטרת הסכמי אוסלו לא היתה להביא שלום

חירות וזכויות האדם

דיון אצל אברי גלעד מול אורי אבנרי בנושא הסכמי אוסלו