1

נמצאים כבר תקופה ארוכה שבה יש ערכים שמפרקים את הקונסטרוקציה החברתית בישראל; מחלחלים אל רשות המיסים ומאיימים על מוסד המשפחה בישראל

חברה ומדינה

מתוך דברי חה"כ פייגלין בישיבת ועדת הכספים בנושא חישוב מס מאוחד לבני זוג – הצ"ח לתיקון פקודת מס הכנסה – חישוב מס נפרד לבני זוג בעסק משותף (מ/813, פ/827, פ/1006) יום שלישי, כ"ג כסלו תשע"ד – 26/11/2013