1

על הרצון ליצור תחרות לביטוח הלאומי על מנת לייעל את המערכת

זהות רוצה להכניס את אלמנט התחרות לביטוח הלאומי על מנת לייעל את המערכת