1

שורש העניין הוא הרצון לשלוט ברוח

יהדות ותרבות

“אם שר החלל – דנון – ילך לישון, הכוכבים והמזלות יפסיקו לנוע במסלולם”…
דיון אצל אברי גלעד מול ניצן הורביץ – על ענייני תרבות והתערבות הממשלה.