1

5X5 פייסבוק לייב 13.08.2020

נגד מי הם מפגינים שם בבירות?
האם לא מדובר בסך הכל ברשלנות של איזה מחסנאי…?
למה הם מתעקשים להאשים את נסראללה?
מה מבינים שם, שאצלנו מתעקשים שלא להבין? (ומתעקשים אפילו להצניע הערכות מומחים בין לאומיים – ראה בקישור בתגובה הראשונה).
ובכלל – למה אנחנו מפחדים כל כך מזהות לאומית?
גם על כך נדבר בע”ה הערב ב- 5×5.