1

5X5 פייסבוק לייב 14.11.2019

“בישראל אין אסטרטגיה” – אמר פעם שר החוץ האמריקני קיסינג’ר – “לישראלים יש רק טקטיקה”.

השבוע הוכח שוב עד כמה צדק. הרי ברור שאם טיל ג’האדיסטי היה נוחת חלילה על הסעת תלמידים, היינו עכשיו במבצע קרקעי נרחב.

כלומר המדיניות היא מדיניות טקטית בלבד, מדיניות של מקרים ותגובות הנשקלים ע”פ יכולת ההכלה של הציבור.

המחיר הוא נורא. כי לאוייב כן יש אסטרטגיה והיא מאוד ברורה.
כשלצד אחד – חזק ככל שיהיה – אין אסטרטגיה,
ולצד השני – חלש ככל שיהיה – יש!
הצד שיש לו אסטרטגיה יוסיף ויתקדם בכל החזיתות, אל השגת מטרתו.

שמתם לב לכך ש כ 15 שנה אחרי שהודיעו האיראנים על כוונתם להשמידנו בנשק גרעיני,
הם אלו היושבים ומאיימים על הגדרות שלנו?

זה כוחו של מי שיש לו אסטרטגיה.

נדבר על עך הערב, ב 5על 5.