1

5X5 פייסבוק לייב 20.02.2020

דמוקרטיה שבה פוליטיקאי אינו רואה לעצמו חובה להתייצב לעימות מול יריבו,
מעידה על עצמה כדמוקרטיה צורנית בלבד,
לא כדמוקרטיה מהותית.

כלומר זו קליפה דמוקרטית המכסה תרבות שבה האזרחים אינם נתפסים כריבון שישפוט,
אלא כאספסוף שיריע,
למי ש’ישחק אותה’.

נדבר על כך הערב ב 5×5