1

5X5 הלייב השבועי – פרשת ‘ויגש’ תשפ”ב

האופן שבו הצעתי להורים החוששים כי ילדיהם יוזרקו ללא הסכמתם, בבתי הספר ובגני הילדים, עוררה אתמול התרגשות רבה.
קיבלתי תגובות נרגשות לצד שאלות רבות.

מדובר בהרבה יותר מבריאותם הפיסית של ילדינו, מדובר בשאלה – מי באמת האבא והאמא שלהם, ההורים או המדינה.

הערב ב 5×5 נדון בעיקר בנושא הזה:

אפשר להשאיר שאלות כבר מעכשיו.