5X5

הערב בלייב השבועי: עמיחי שקלי נגד עופר כסיף…מי צודק? התשובה למחלוקת שהתקבלה בצורת בובת שלג… חוק הסמכויות ומשמעותו מגיפה? לאיזה פרופסור אתם מאמינים?לצחי גרוסמן?
עמיחי שקלי נגד עופר כסיף…מי צודק? התשובה למחלוקת שהתקבלה בצורת בובת שלג… חוק הסמכויות ומשמעותו מגיפה? לאיזה פרופסור אתם מאמינים? לצחי גרוסמן? או ל איתי שביט? ועוד ככול שייתן הזמן.

5X5

מה נותר מהדמוקרטיה ומחירות האדם בישראל – אחרי חוק הסמכויות. וכיצד התהליך הרודני שעובר עלינו משתלב בתוץ המגמה העולמית. נדבר על כך הערב ונענה

5X5

לפני 3293 שנים, 40 שנה אחרי יציאת מצרים ומתן תורה, נכנס ו לראשונה אבותינו אל ארץ ישראל ובנו את המבנה הראשון בה – הלו

5X5

משדר מיוחד – הלייב השבועי הוקלט מראש מהשטח

5X5

ה"תגלית" של יואב אבן, לפיה בין חברי הצוות שהחליט ברוב מוחלט, על הזרקה ללא שום צורך ממשי, של התרכיב הנסיוני המסוכן של פייזר (ובפועל

5X5

מעולם לא נתקלתי בנחישות וביעילות ממשלתית, כפי שמפגינה ממשלת ישראל בכל בולמוס ההזרקות המטורף הזה. ברור שהבוסטר הרביעי, שמתחיל כביכול מאוכלוסיות בוגרות יותר, יגיע

5X5

הערב ב 5×5, נחשוף את הקריקטורה השבועית, של קריקטוריסט הבית- רותם חדד. נדבר על: עקירת הכרם בעמונה ומשמעותה. על עצירת חיפושי הנפט והגז בישראל.

5X5

האופן שבו הצעתי להורים החוששים כי ילדיהם יוזרקו ללא הסכמתם, בבתי הספר ובגני הילדים, עוררה אתמול התרגשות רבה.קיבלתי תגובות נרגשות לצד שאלות רבות. מדובר
האופן שבו הצעתי להורים החוששים כי ילדיהם יוזרקו ללא הסכמתם, בהתי הספר ובגני הילדים, עוררה אתמול התרגשות רבה. קיבלתי תגובות נרגשות לצד שאלות רבות.

5X5

5X5

27/01/2022 – כ״ה בשבט ה׳תשפ״ב

עמיחי שקלי נגד עופר כסיף…מי צודק? התשובה למחלוקת שהתקבלה בצורת בובת שלג… חוק הסמכויות ומשמעותו מגיפה? לאיזה פרופסור אתם מאמינים? לצחי גרוסמן? או ל איתי שביט? ועוד ככול שייתן הזמן.
עמיחי שקלי נגד עופר כסיף…מי צודק? התשובה למחלוקת שהתקבלה בצורת בובת שלג… חוק הסמכויות ומשמעותו מגיפה? לאיזה פרופסור אתם מאמינים? לצחי גרוסמן? או ל איתי שביט? ועוד ככול שייתן הזמן.
play+preview

5X5

20/01/2022 – י״ח בשבט ה׳תשפ״ב

5X5

13/01/2022 – י״א בשבט ה׳תשפ״ב

5X5

06/01/2022 – ד׳ בשבט ה׳תשפ״ב

משדר מיוחד – הלייב השבועי הוקלט מראש מהשטח
משדר מיוחד – הלייב השבועי הוקלט מראש מהשטח

5X5

30/12/2021 – כ״ו בטבת ה׳תשפ״ב

play+preview

5X5

23/12/2021 – י״ט בטבת ה׳תשפ״ב

5X5

16/12/2021 – י״ב בטבת ה׳תשפ״ב

5X5

09/12/2021 – ה׳ בטבת ה׳תשפ״ב

האופן שבו הצעתי להורים החוששים כי ילדיהם יוזרקו ללא הסכמתם, בהתי הספר ובגני הילדים, עוררה אתמול התרגשות רבה. קיבלתי תגובות נרגשות לצד שאלות רבות.
האופן שבו הצעתי להורים החוששים כי ילדיהם יוזרקו ללא הסכמתם, בהתי הספר ובגני הילדים, עוררה אתמול התרגשות רבה. קיבלתי תגובות נרגשות לצד שאלות רבות.