ביטול חוק ההסדרה

ביטול חוק ההסדרה

מפלגת זהות מגיעה עם פתרון כולל

מפלגת זהות מגיעה עם פתרון כולל

אנו עומדים מול תופעה חדשה שקורא תיגר על זכותו של כל יהודי להתקיים

אנו עומדים מול תופעה חדשה שקורא תיגר על זכותו של כל יהודי להתקיים

“הישג היסטורי” על חוק הסדרת הקרקעות עם הבדואים בנגב

“הישג היסטורי” על חוק הסדרת הקרקעות עם הבדואים בנגב

חוק ההסדרה

חוק ההסדרה

הפשרה במגרון

הפשרה במגרון