כשהתנגדתי לתהליך המשפטי שעבר אולמרט, לא עשיתי זאת כי האמנתי בחפותו

כשהתנגדתי לתהליך המשפטי שעבר אולמרט, לא עשיתי זאת כי האמנתי בחפותו

5X5 פייסבוק לייב 21.05.2020

5X5 פייסבוק לייב 21.05.2020

5X5 פייסבוק לייב 30.04.2020

5X5 פייסבוק לייב 30.04.2020

5X5 פייסבוק לייב 27.02.2020

5X5 פייסבוק לייב 27.02.2020

5X5 פייסבוק לייב 20.02.2020

5X5 פייסבוק לייב 20.02.2020

5X5 פייסבוק לייב 28.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 28.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 21.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 21.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 31.10.2019

5X5 פייסבוק לייב 31.10.2019

"שומרי הסף" לא שומרים על הדמוקרטיה אלא מפני הדמוקרטיה

"שומרי הסף" לא שומרים על הדמוקרטיה אלא מפני הדמוקרטיה

אנחנו לא דמוקרטיה אנחנו משפטוקרטיה

אנחנו לא דמוקרטיה אנחנו משפטוקרטיה