רמיסת זכויות האדם בישראל

רמיסת זכויות האדם בישראל

משמעות יהודית

משמעות יהודית

כשהתנגדתי לתהליך המשפטי שעבר אולמרט, לא עשיתי זאת כי האמנתי בחפותו

כשהתנגדתי לתהליך המשפטי שעבר אולמרט, לא עשיתי זאת כי האמנתי בחפותו

5X5 פייסבוק לייב 30.04.2020

5X5 פייסבוק לייב 30.04.2020

5X5 פייסבוק לייב 20.02.2020

5X5 פייסבוק לייב 20.02.2020

הדחת ראש ממשלה נבחר כמוה כהדחת ריבונות העם

הדחת ראש ממשלה נבחר כמוה כהדחת ריבונות העם

“שומרי הסף” לא שומרים על הדמוקרטיה אלא מפני הדמוקרטיה

“שומרי הסף” לא שומרים על הדמוקרטיה אלא מפני הדמוקרטיה

בעד חסינות לנתניהו

בעד חסינות לנתניהו

5X5 פייסבוק לייב 11.12.2018

5X5 פייסבוק לייב 11.12.2018

הגיע הזמן לבטל את מוסד הנשיאות

הגיע הזמן לבטל את מוסד הנשיאות