ice – “אני מקדים את זמני, לזהות יש את הדבר הכי אמיתי”

ice – “אני מקדים את זמני, לזהות יש את הדבר הכי אמיתי”

5X5 פייסבוק לייב 30.07.2020

5X5 פייסבוק לייב 30.07.2020

משמעות בית המקדש בעולם המודרני

משמעות בית המקדש בעולם המודרני

5X5פייסבוק לייב 28.05.2020

5X5פייסבוק לייב 28.05.2020

5X5 פייסבוק לייב 12.03.2020

5X5 פייסבוק לייב 12.03.2020

שיחה נינוחה על הכל

שיחה נינוחה על הכל

5X5 פייסבוק לייב 16.01.2020

5X5 פייסבוק לייב 16.01.2020

5X5 פייסבוק לייב 09.01.2020

5X5 פייסבוק לייב 09.01.2020

“בוא נעלה להר”, ביקש בני, וכך מצאנו עצמנו טובלים במקווה טרם עלות השחר ומעפילים לירושלים במעלה עומסי השחר

“בוא נעלה להר”, ביקש בני, וכך מצאנו עצמנו טובלים במקווה טרם עלות השחר ומעפילים לירושלים במעלה עומסי השחר

משבר הציונות הדתית, תשובה למוטי קרפל

משבר הציונות הדתית, תשובה למוטי קרפל