כיצד הגיעה עזה ליפו ולירושלים?

כיצד הגיעה עזה ליפו ולירושלים?

רמיסת זכויות האדם בישראל

רמיסת זכויות האדם בישראל

5X5 פייסבוק לייב 10.12.2020

5X5 פייסבוק לייב 10.12.2020

האצבעות בסכר של עזה

האצבעות בסכר של עזה

צער כלפי שר הביטחון בנט

צער כלפי שר הביטחון בנט

5X5 פייסבוק לייב 14.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 14.11.2019

קריסה נוספת של תפיסת הביטחון הישראלית בעזה

קריסה נוספת של תפיסת הביטחון הישראלית בעזה

זהות מציגה חזון של חירות ושל חופש

זהות מציגה חזון של חירות ושל חופש

זהות לוטשת עין למשרד האוצר והחינוך

זהות לוטשת עין למשרד האוצר והחינוך

קם מחנה החירות

קם מחנה החירות