5X5 פייסבוק לייב 27.08.2020

5X5 פייסבוק לייב 27.08.2020

צדק צדק תרדוף

צדק צדק תרדוף

לימין השלטון, לשמאל ההגמוניה ולערבים הסכין

לימין השלטון, לשמאל ההגמוניה ולערבים הסכין

יש בעיה משמעותית באופן הליך איתור פרקליט המדינה

יש בעיה משמעותית באופן הליך איתור פרקליט המדינה

מינוי בן אדם כשי ניצן לפרקליט המדינה פוגע באמון הציבור במערכת המשפט

מינוי בן אדם כשי ניצן לפרקליט המדינה פוגע באמון הציבור במערכת המשפט

מערכת המשפט מייצגת את ערכי המיעוט ולא את ערכי הרוב

מערכת המשפט מייצגת את ערכי המיעוט ולא את ערכי הרוב

עזבו את אולמרט

עזבו את אולמרט