5X5 פייסבוק לייב 10.09.2020

5X5 פייסבוק לייב 10.09.2020

5X5 פייסבוק לייב 28.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 28.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 21.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 21.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 07.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 07.11.2019

5X5 פייסבוק לייב 31.10.2019

5X5 פייסבוק לייב 31.10.2019

אנחנו לא דמוקרטיה אנחנו משפטוקרטיה

אנחנו לא דמוקרטיה אנחנו משפטוקרטיה

צדק צדק תרדוף

צדק צדק תרדוף

יש בעיה משמעותית באופן הליך איתור פרקליט המדינה

יש בעיה משמעותית באופן הליך איתור פרקליט המדינה

מינוי בן אדם כשי ניצן לפרקליט המדינה פוגע באמון הציבור במערכת המשפט

מינוי בן אדם כשי ניצן לפרקליט המדינה פוגע באמון הציבור במערכת המשפט

Ynet – ח”כ פייגלין: “שי ניצן מסוכן יותר מדומרני”

Ynet – ח”כ פייגלין: “שי ניצן מסוכן יותר מדומרני”