1

על הצבא להיות צבא התנדבותי מקצועי

צבא ובטחון

נושא הצבא המקצועי “הקפיץ” רבים שלא הבינו עד הסוף את דברי. זה ברור – מדובר באתוס המכונן של החברה הישראלית – אתוס הביטחון, ואתוס צבא העם.
אז לגמרי בקצרה.
הרעיון הוא שכולם כולל כולם יתגייסו להכשרה קצרה מאוד וישוחררו. בשעת מלחמה ניתן יהיה לגייסם לתפקידי שמירה ועורף או להכשרה מואצת לתפקידים קרביים יותר. לאחר השחרור יוכל מי שירצה להתגייס מתוך בחירה לצבא הישראלי המקצועי, שם יקבל הכשרה של ממש, משכורת של ממש, לימודים אקדמיים – ומעמד חברתי גבוה.

הרווח – יותר ביטחון (צבא מקצועי של ממש)
חיסכון משמעותי בכח אדם עצום שאינו נזקק ומהווה נטל.
חירות האדם – אין גיוס בכפיה
פחות מלחמות פנימיות עם החרדים