1

האם הסכם פינוי אביתר היה טוב?

הערב ב-5X5 התיייחסתי להסכם הפינוי של היישוב אביתר, לפוליטיקה המקומית והבינ”ל ולהמשך אופנסיבת ההזרקות חסרת הפשר על ילדי ישראל

ניתן להשאיר שאלות כבר מעכשיו, שאלות יענו מכאן בלבד