5X5 פייסבוק לייב 10.09.2020

5X5 פייסבוק לייב 10.09.2020

5X5 פייסבוק לייב 21.05.2020

5X5 פייסבוק לייב 21.05.2020

5X5 פייסבוק לייב 07.05.2020

5X5 פייסבוק לייב 07.05.2020

5X5 פייסבוק לייב 20.02.2020

5X5 פייסבוק לייב 20.02.2020

5X5 פייסבוק לייב 13.02.2020

5X5 פייסבוק לייב 13.02.2020

מרחב פוליטי למבקשי הזהות היהודית הקולקטיבית

מרחב פוליטי למבקשי הזהות היהודית הקולקטיבית

התנגדתי בכנסת למעצרים מנהליים, של יהודים ושל ערבים כאחד

התנגדתי בכנסת למעצרים מנהליים, של יהודים ושל ערבים כאחד

כן! התנגדתי למעצר מנהלי – ועודני מתנגד לו

כן! התנגדתי למעצר מנהלי – ועודני מתנגד לו

על מעצרים מנהליים

על מעצרים מנהליים

למי שלא מפר חוק, השירות כלפיו צריך להיות פתוח

למי שלא מפר חוק, השירות כלפיו צריך להיות פתוח