1

אלה הילדים שלכם, לא של המדינה

מתוך ה – 5X5 ששודר בתאריך 11.11.2021

תמונה מתוך הסרטון:
https://twitter.com/HuXijin_GT/status/1456888990661943296