1

אנו בכנסת צריכים להחליט מי הריבון

חברה ומדינה

ועדת הפנים הסכימה הבוקר להצעת חוק ממשלתית שמשמעה עוד העברת סמכות וריבונות מיד העם ליד שופטי הבג"צ.

הנה הדברים שאמרתי בוועדה קודם אישור החוק: