1

חייב לאפשר ליהודים להגן על עצמם

ריבונות ומדיניות חוץ

חלקם של המתנחלים בביטחון המדינה – בדם ובדמים – גבוה משל כל פלח אחר באוכלוסיה.
הרעיון להפקירם לכנופיות אש”פ והחמס הוא רעיון רע ואכזרי. אך אם מישהו מתכוון לכך ברצינות, מן הדין שחלקם היחסי של המתנחלים בבניין צה”ל, יושאר בידם על מנת שיוכלו להגן על עצמם.