1

מדינה יהודית חייבת לשים את עצמה בצד המוסרי של האנושות

ריבונות ומדיניות חוץ

מדוע מדינת ישראל מייצאת נשק למשטרים רצחניים המוחרמים על ידי כל מדינות המערב?
במיוחד בחג החנוכה עלינו לזכור שתפקידה של המדינה היהודית הוא להפיץ אור ולא חושך.