1

עניין החירות זה מה שמחבר אותנו

צעקות הפריימריסטים באולפן, באייטם שלפני, היו נוראיות.
שמח שאצלנו בזהות הדברים קורים אחרת.

אור הלר וליאור קינן תהו על החיבור ביני לבין גדי וילצ’רסקי. אז הסברנו: