1

פתרון יהודי לקטל בדרכים

חברה ומדינה

חקיקה, מערכת המשפט, מגילת העצמאות, עריצות המיעוט, בג"צ, גירוש גוש קטיף, זכויות אדם, אהרון ברק, השמאל,
משה פייגלין מציע פתרון לשינוי תרבות הנהיגה שלנו