פרשת שמיני

פרשת שמיני

התהפכות היוצרות

התהפכות היוצרות

על המתקפה נגד מינויו של אפי איתם לתפקיד יו”ר ‘יד-ושם’.

על המתקפה נגד מינויו של אפי איתם לתפקיד יו”ר ‘יד-ושם’.

אתגר המשמעות הישראלי

אתגר המשמעות הישראלי

5X5 פייסבוק לייב 30.07.2020

5X5 פייסבוק לייב 30.07.2020

5X5 פייסבוק לייב 11.06.2020

5X5 פייסבוק לייב 11.06.2020

‘זיכרון בסלון’ – ערב יום השואה תש”פ

‘זיכרון בסלון’ – ערב יום השואה תש”פ

5X5 פייסבוק לייב 03.05.2019

5X5 פייסבוק לייב 03.05.2019

בפורים אנו באים חשבון עם המן בן המדתה האגגי, יוצא חלציו של מלך עמלק

בפורים אנו באים חשבון עם המן בן המדתה האגגי, יוצא חלציו של מלך עמלק

פורים שלנו

פורים שלנו