ice – “אני מקדים את זמני, לזהות יש את הדבר הכי אמיתי”

ice – “אני מקדים את זמני, לזהות יש את הדבר הכי אמיתי”

הוובינר השבועי – חירות בצל הקורונה

הוובינר השבועי – חירות בצל הקורונה

היכן אנו מתחברים, והיכן ממש לא?

היכן אנו מתחברים, והיכן ממש לא?

?WHO IS THE BOSS

?WHO IS THE BOSS

5X5 פייסבוק לייב 29.10.2020

5X5 פייסבוק לייב 29.10.2020

5X5 פייסבוק לייב 13.08.2020

5X5 פייסבוק לייב 13.08.2020

משמעות בית המקדש בעולם המודרני

משמעות בית המקדש בעולם המודרני

5X5 פייסבוק לייב 18.06.2020

5X5 פייסבוק לייב 18.06.2020

5X5פייסבוק לייב 28.05.2020

5X5פייסבוק לייב 28.05.2020

5X5 פייסבוק לייב 30.04.2020

5X5 פייסבוק לייב 30.04.2020