5X5 פייסבוק לייב 31-12-2020

5X5 פייסבוק לייב 31-12-2020

פרשת ויחי

פרשת ויחי

פרשת ‘ויגש’ תשפ”א

פרשת ‘ויגש’ תשפ”א

5X5 פייסבוק לייב 17.12.2020

5X5 פייסבוק לייב 17.12.2020

פרשת ‘מקץ’ תשפ”א

פרשת ‘מקץ’ תשפ”א

5X5 פייסבוק לייב 10.12.2020

5X5 פייסבוק לייב 10.12.2020

פרשת ‘וישב’ תשפ”א

פרשת ‘וישב’ תשפ”א

פרשת וישלח ה’תשפ”א

פרשת וישלח ה’תשפ”א

5X5 פייסבוק לייב 26.11.2020

5X5 פייסבוק לייב 26.11.2020

פרשת ויצא תשפ”א

פרשת ויצא תשפ”א